Mit tart képviselői munkájában a legnagyobb személyes sikerének?

Számos kisebb-nagyobb jogszabálymódosítást sorolhatnék el, amelyek megtörténte, vagy éppen meg nem történése részben az én munkám eredménye. Azt gondolom azonban, hogy ellenzéki politikusként legnagyobb, főként személyes sikerem mégsem ebben rejlik. A Jobbiknak nagyon komoly démonizálással, sztereotípiákkal kellett megküzdenie, a harc bizonyos síkon ma is tart. Úgy érzem, hogy nőként, négygyermekes anyaként, magamat folyamatosan képező foglalkoztatási szakpolitikusként jelentősen hozzájárultam ezeknek a téveszméknek a felszámolásához, a radikális nemzeti párttal szembeni fenntartások minimálisra csökkentéséhez, családcentrikus, empatikus, felkészült és szakmai alapokon nyugvó politikai erő felmutatásához. Legalábbis azokon a szakterületeken, témákban és kapcsolatokban, amelyek hozzám köthetők. Ez nem egyszerű kihívás a média és az őket uraló mindenkori kormányok ellenszelében.

Melyek azok a legnagyobb kihívások, amelyekkel egy magyar nőnek 2013-ban meg kell küzdenie? Melyek azok a tényezők, amelyek leginkább megnehezítik vagy befolyásolják a magyar nők életét?

Véleményem szerint igen komoly szerepválságban vannak a magyar nők. Sokkal nagyobb a dilemmájuk, mint a tőlünk nyugatabbra élő társaiknak. Velük ellentétben ugyanis a magyar nők minden liberalizációs és feminista hullámnak ellenállva családcentrikusak, sokkal kevésbé karriervágyók. De ma Magyarországon nem karrier kérdése az, hogy egy nő, egy anya a háztartáson, családon kívül, hivatalosan is munkahelynek nevezett helyen is dolgozzon, méghozzá nem is keveset. Ez nálunk létkérdés. Pedig a többség örömmel vállalna akár 3-4 gyereket is és lenne főállású anya, esetleg távmunkában vagy részmunkaidőben "önmegvalósítana" kicsit. De ennek ma nincs realitása mind a létbizonytalanság, mind a munkaügyi helyzet miatt. És akkor még nem beszéltünk arról a dilemmáról, hogy mindeközben próbálnak megmaradni nőnek is.

Ha lehetősége lenne, hogy egy törvényjavaslatot keresztülvigyen, mit tartana a legfontosabbnak?

Ez első hallásra nehéz kérdés, mert mindenhol lehetne javítani, és nemcsak ahány párt, de ahány ember, annyiféle vélemény, ötlet, irány. Mégis, egy új családtámogatási törvényt tartanék igazán fontosnak, amely kizárólag a tisztességes, munka alapú életvitel melletti sok gyermek vállalását ismeri el értékként. A tisztesség és a munka alapú életvitel a feltételek, amelyek megléte esetén minél több gyermek vállalására ösztönöz, minden eszközzel, a szülők fizetésének nagyságától függetlenül. A magyar nagycsaládos gyermekvállalás ugyanis sorskérdés mindnyájunk számára, csak még nem értik az emberek. Magyarország, a magyar nemzet, a jól működő gazdaság, az egészségesebb társadalom jövőjének letéteményese, a nemzeti megmaradás záloga. A huszonnegyedik órában.

Tud-e a történelemből olyan nőalakot mondani, aki az Ön számára példakép? Miért?

A történelmi alakok milyensége mindig attól függ, milyen ideológiát követő történész ír róluk. Én példaképemnek a nagymamáimat tekintem. Teljesen különbözőek voltak, városi és vidéki, és egyik sem tökéletes. Megéltek békét és világháborút, történelmi Magyarországot és csonka hont, '56-ot és kommunizmust, rendszerváltást, nyomort és jólétet. Voltak hibáik és tévedéseik, megvívták a saját csatáikat, némelyiket megnyerték, másokat elvesztettek. De egy viharos, teljes élet eredményeképp a háborúból mégis győztesen kerültek ki, hiszen én, számos unokatestvéremmel együtt, most itt vagyok, örülök, hogy az vagyok, aki, hogy ide születtem, és köszönöm nekik. És azon dolgozom, hogy mindezt majd a mi unokáink is elmondhassák magukról!