Fel!

Az Action Francaise története, eszmeisége

Alábbi cikkem egy kisebb lélegzetvételű ismertető, az 1900-as évek jobboldalát hívatott bemutatni, azon belül is a francia Action Francaise-t. Az Action Francaise (röviden: AF) a XIX. század végétől a második világháború végéig működő jobboldali, monarchista, nacionalista és szindikalista mozgalom volt Franciaországban.
 
A szervezet vezetője, meghatározó teoretikusa Charles Maurras, újságíró, gondolkodó volt. Az AF határozottan szembehelyezkedett a liberalizmus, demokrácia, kapitalizmus, kommunizmus eszméivel. A Dreyfus-per ideje alatt, Maurras tiltakozott a kapitány rehabilitálása ellen. Maurras gyakorta használta a konzervatív forradalom kifejezést, szellemi elődjére Joseph de Maistre jobboldali gondolkodóra hivatkozva. Ez nyilván nem egy felforgató jellegű, konzervatív mázzal leöntött politikai akciót takar, hanem az időtlen értékek védelmét és érvényre juttatását.(A terminológust báró Julius Evola is használta műveiben, illetve a „megőrző forradalom” kifejezést is) Franciaországban a radikális jobboldal nem tudta átvenni a hatalmat semmilyen módon sem, az AF tevékenysége ennek ellenére nagyhatással volt az őt követő jobboldali politikai formációkra Európa-szerte.
 
Az AF-fel megjelent a kombattáns, utcai összecsapásokat is vállaló jobboldaliság, ami persze nem a céltalan rombolást jelenti, amennyiben harcról esik szó, ezt mindig hangsúlyoznunk kell.  A mozgalom egyik ifjúsági szárnya a Camelots du Roi (A király lovagjai) elnevezésű szerveződés volt, a harc oroszlánrészét királyságpárti fiatal hazafiak vállalták. A Camelots du Roi kezdetben, mint ifjúsági csoport a propagandában vett részt. Később ezek a fiatalemberek az utcákon rájuk támadó baloldaliaktól védték standjaikat, utcai megmozdulásaikat, majd a harcok során általában megfutamították támadóikat. A későbbiek során a CdR az AF rendezvényeit biztosította rendszeresen a baloldali felforgatókkal szemben. 
 
Maurras és a katolicizmus
 
Maurras a katolikus egyház híve volt, természetesen a tagság is szinte csak katolikusok közül került ki. Egyes történészek szerint, Maurras katolicizmusa csak az egyházi hierarchia és tekintélyuralmiság iránti rajongásból fakadt. Ezen állítás igent csak mulatságos, hiszen egy jobboldali ember számára a hierarchia és a tekintély nem csak, hogy szimpatikus és vonzó fogalom, de igenli és elfogadja és realizálni kívánja őket az élete minden területén, másrészt a jobboldali ember nyitott a spiritualitás, a metafizika, a vallások irányába. 
 
AF és szindikalizmus 
 
Gazdasági kérdésekben az AF szindikalista állásponton helyezkedett el, hasonlóan a korporativista tervezetkehez-, mint például az olasz fasizmusban- egyik társadalmi osztály számára sem kívánt egyeduralmat biztosítani, egy mindenki számára megfelelő, népjóléti kiegyenlítéssel egy hivatásrendi társadalom alapjait kívánták lefektetni. Tény, hogy a XX. században, Franciaországban sajnálatos módon nem történt meg a jobboldali illetve ultrajobboldali hatalomátvétel, harcaik említésre méltók, és mivel jobboldali egységben gondolkodunk, nem hagyhatjuk, hogy a feledés kártékony homálya szálljon elődeinkre!
 
(MMD)

 

Kulcsszavak: 
Action Francaise
ABOUT THE AUTHOR
 • SZKR
 • Letöltések
 • Címkék
Hosszabb szünet után jelentkezik újra a Hadak útján, a Szent...
hétfő, november 23, 2015 - 15:05
Letölthető a legutóbbi Napvágás adás  Szent István intelmein...
szerda, október 7, 2015 - 14:18
Julián-Alpok, Szlovénia. Ma egy túristaparadicsom, a hegymás...
péntek, szeptember 25, 2015 - 19:00
Incze Béla és Barcsa-Turner Gábor vármegyés vezetők műsora e...
hétfő, szeptember 21, 2015 - 14:07
Az idei évben is a Szent Korona Rádió ott volt a hazafias re...
szombat, szeptember 5, 2015 - 09:20

Most hallható

 • 09:03:43 Thy Catafalque - Kel keleti szél
 • 08:57:11 Egészséges fejbõr - Magyarország
 • 08:54:35 Szkítia - Az én szívem mikor dobban
 • 08:50:36 FankaDeli - Újraszülettem
 • 08:43:24 Waszlavik László - A szegedi vasútállomáson, Nyílnak, nyílnak a mezei virágok
 • 08:40:18 Hungarica - Honszerelem
 • 08:36:10 Nemzeti Hang - Szép Erdély
 • 08:33:23 Titkolt Ellenállás - Romokban
 • 08:31:05 Romantikus Erõszak - Tovább viszem
 • 08:30:17 Berecz András - Szomorú halász

Bejelentkezés

Kövess minket!
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Vimeo