Fel!

Kiosztották az Arany Sas Történelmi Novellapályázat díjait

A 2014. évi pályázat témája: Az egyetemes magyarság sorsa, Kárpát-medencei története. A pályamű kapcsolódhat a Történelmi Magyarország egészéhez, annak bármely történelmi részéhez, tájegységéhez és a szétszórtságban élő magyarokhoz. Az ország elszakított részeinek történelmi eseményeit, sajátosságait feldolgozó legjobb novellák regionális különdíjban részesülnek.

A kiírás célja a mindenkori Magyarországon és az elszakított területeken élő magyarság értékeinek, történelmi személyiségeinek és eseményeinek bemutatása. Elvárás, hogy a  pályaművek fejezzék ki azt a lelkületet, amelyben ma találtatnak a magyarok, erősítsék a nemzeti hagyományokat, a nemzeti azonosságot, a történelmi gyökereket, valamint a Kárpát-medencei és a világ magyarságának egyetemességét. 

A pályamű tartalma épülhet valóságra, de lehet a történelmi hitelességen alapuló képzelet szüleménye is.

A pályázatra életkortól, állampolgárságtól, foglalkozástól függetlenül bárki térítésmentesen nevezhetett.A benyújtott pályamű terjedelme nem haladhatta meg a 10000 karaktert (szóközökkel együtt).

A díjakat a MIL, az Inter Japán Magazin és a Hungarovox Könyvkiadó biztosította.

A zsűri kétfordulós döntése alapján a díjazás a következőképpen alakult:

I. díj: Arany Sas Díj trófea, oklevél és Hungarovox-könyvcsomag

 Szabó Gréta (Dunaújváros): A hold gyűrűje

II. díj: Japán porcelán, oklevél és Hungarovox-könyvcsomag

Vágó Ádám (Jászalsószentgyörgy): Némák a harangok

III. díj: Japán porcelán, oklevél és Hungarovox-könyvcsomag

Döme Barbara (Budapest): Erzsike apja 

A zsűri különdíja: Japán porcelán, oklevél és Hungarovox-könyvcsomag

Pruzsinszky Sándor (Budapest): Röpte a hollónak

Regionális díj: Japán porcelán, oklevél és Hungarovox-könyvcsomag

Sajcz Andrei (Arad, Románia): Kísértések

A díjakat a mai napon postázzuk a díjazottak számára.

A díjazott műveket, ill. díjazásra nem került, de szintén színvonalas műveket folyamatosan közöljük Lapunkon.

A zsűri színvonalasnak találta továbbá az alábbi, nem díjazott műveket:

Vadász Szilárd: Zászló a hegyek ormán, Felber Zsolt: Törött kereszt,  Mészáros Barnabás: Pár négyzetméter Magyarország, Okos Márton: Ady Endre képzelt utazása Kalotaszegre 100 év után, Csáky Pál: A másik én, Mester Györgyi: Székelyvilág, Kávai Anna: Térben és időben indázó gondolatok, Kovács Barna Bálint: Közel a majtényi síkhoz, Falvy Orsolya: Szelek szárnyán, Pusztai-Tárczy Beatrix: Szólj, ötágú síp.

A díjak indoklása

Szabó GrétaA hold gyűrűje

1956 októberében egy romániai falu magyar kocsmájának pincéjében titkos diák-összejövetelek zajlanak. A fiatalok a magyarországi forradalom iránti szimpátiájukról és csatlakozási szándékukról tárgyalnak. Akad közöttük magyar és román egyaránt. A kocsma magyar tulajdonosa és leánya nagy kockázatot vállalt a rejtegetésükkel. A magyar példán felbuzdulva a fiatalok az egyetemen gyűlést rendeztek és petíciót fogalmaznak a szovjet csapatok kivonásáról. Orosz katonák rontanak rájuk, és elhurcolják őket. Az írás főhősét foglyul ejtő szovjet fegyveres rettenettel és tisztelettel reagál arra, hogy magyar lányt tartóztat le. A novellát a Zsűri legjobbnak találta, ezért első díjjal jutalmazta.

Vágó Ádám: Némán a harangok

Honfoglaláskor az új hazában Toda vezér fia kilőtt egy nyílvesszőt. Annak röptével határolta be földjüket, amelyet övéi művelni és védeni kötelesek. A történet ezer évvel később folytatódik. A honfoglalók sokadik leszármazottja a szovjet hódítók elleni ádáz harcban végzetes sebet kap. Haláltusájában kezébe akad Toda vezér fiának nyila, azt döfi szovjet gyilkosa mellébe. A hazafias töltetű, megható, biztos kézzel írt novella méltán kapta a második díjat.

Döme Barbara: Erzsike apja

Egy román tulajdonúvá vált magyar kisvárosban egyetlen nemzetszín szalag miatt ádáz harc folyik az öreg magyar és a román hatóságok között. Egyikük sem enged. A szalag szélességével egyenes arányban növekszik a viseléséért járó megtorlás. Nem vitás, a végkifejletben az öreg életével fizet azért, hogy a háromszínű szalag mindent beborítson. Nem hátrál. A magyar kitartást bemutató, a magyar hazát nemzetszínű szalaggal szimbolizáló frappáns novellát a zsűri harmadik díjjal jutalmazta.

Pruzsinszky Sándor: Röpte a hollónak

A fügével megmérgezett Mátyás király haldoklik. Az írás a haldokló uralkodó szemével mutatja be környezetét és korát. Még a jó emberismerő királyt is elképeszti, kik vették eddig körül: hízelgők, alakoskodók, haszonlesők. Rádöbben, hogy sem ő, a haldokló, sem Magyarország sorsa nem érdekli azokat, csak a várható konc. A magas írásbeli tudással összeállított történet elnyerte a zsűri különdíját.  

Sajcz Andrei: Kísértések

Gilicz Ambrus gépész, a Román Néphadsereg tankosa parancsba kapta, hogy a közelgő bemutatón a szovjet T34-es tanknak teljesítményben felül kell múlnia német Tigrist. Ambrus csavaros ésszel rátalált a megoldásra. A lomha T34-est a dombon átvetett kötéllel sebesen húzatta fel egy takarásban lévő Tigrissel. A szovjet harckocsival "versenyző" német tankot pedig úgy állította be, hogy az félúton lefulladjon. A megoldásért előléptették, és mint "megbízható elvtársat" tisztiiskolára jelölték. Ám az utolsó pillanatban rádöbbent, hol a helye, és visszatért szegény, de Romániában is magyarságát őrző családjához. A pályamű kapta a zsűri regionális díját.  

Zsűrizés

Pályázatunkra közel 300 pályamű - több ezer oldal szöveg - érkezett. A pályaművek 31%-a határon túli pályázóktól érkezett. A zsűrire nagy súly nehezedett a nagyszámú színvonalas írásból a három legjobb kiválasztásakor. 

A beérkezett műveket első körben a szerkesztőség ellenőrizte, hogy a pályázat kiírásának megfelelnek-e. A szerzők nevét és minden adatát letétbe helyezte, és a zsűritagokhoz csak a szerzőnév nélküli, csupán címmel ellátott pályaműveket továbbította.

A három zsűritag a pályaműveket külön-külön kapta meg, és egymástól függetlenül alakította ki a véleményét. A döntése szerinti legjobb művek címét sorrendbe állítva küldte meg Szerkesztőségünknek. Ezeket egybevetve került ki az első díjazott. A második és harmadik díj esetében holtverseny alakult ki, ezért szükség volt a második fordulóra is. Szerkesztőségünk elfogadta a zsűri különdíjra és regionális díjra tett javaslatát, így összesen öt díj került kiadásra. 

Sajnálatunkra több pályázó az előírt tízezer karakternél hosszabb terjedelmű pályaművet küldött be. Ezekre díjat nem adhattunk, de a színvonalasabbakat közreadjuk. Közülük kiemeljük T. Ágoston László Vértestvérek c. kiváló művét.

A nagyszámú színvonalas pályamű és a díjazás megnyugvással töltötte el a Magyar Irodalmi Lap szerkesztőségét. Úgy tapasztalta, hogy a Lap által hirdetett Arany Sas Díj pályázat betöltötte küldetését.

A díjazottaknak további sikereket kívánva szívből gratulálunk! Gratulálunk azoknak is, akik színvonalas művet küldtek be, de díjat nem kaphattak. A pályázatok sajátossága, hogy csak a három legjobb pályamű kaphat számozott díjat.

Végül megköszönjük minden kedves pályázónk fáradságát, a zsűri lelkiismeretes munkáját, a díjakat képező tárgyakat pedig az Inter Japán Magazinnak és a Hungarovox Kiadónak.

Lapunkon a jövőben is - díjazástól és pályázástól függetlenül - készséggel közzé tesszük minden kedves írótársunk színvonalas művét!

Sikeres alkotómunkát kívánva,

Üdvözlettel:

Magyar Irodalmi Lap
Szerkesztősége

Kulcsszavak: 
Arany Sas Történelmi Novellapályázat, Magyar Irodalmi Lap
ABOUT THE AUTHOR
 • SZKR
 • Letöltések
 • Címkék
Hosszabb szünet után jelentkezik újra a Hadak útján, a Szent...
hétfő, november 23, 2015 - 15:05
Letölthető a legutóbbi Napvágás adás  Szent István intelmein...
szerda, október 7, 2015 - 14:18
Julián-Alpok, Szlovénia. Ma egy túristaparadicsom, a hegymás...
péntek, szeptember 25, 2015 - 19:00
Incze Béla és Barcsa-Turner Gábor vármegyés vezetők műsora e...
hétfő, szeptember 21, 2015 - 14:07
Az idei évben is a Szent Korona Rádió ott volt a hazafias re...
szombat, szeptember 5, 2015 - 09:20

Most hallható

 • 09:03:43 Thy Catafalque - Kel keleti szél
 • 08:57:11 Egészséges fejbõr - Magyarország
 • 08:54:35 Szkítia - Az én szívem mikor dobban
 • 08:50:36 FankaDeli - Újraszülettem
 • 08:43:24 Waszlavik László - A szegedi vasútállomáson, Nyílnak, nyílnak a mezei virágok
 • 08:40:18 Hungarica - Honszerelem
 • 08:36:10 Nemzeti Hang - Szép Erdély
 • 08:33:23 Titkolt Ellenállás - Romokban
 • 08:31:05 Romantikus Erõszak - Tovább viszem
 • 08:30:17 Berecz András - Szomorú halász

Bejelentkezés

Kövess minket!
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Vimeo